Velkommen til Sct. Severin Logens hjemmeside

Logen har til formål at dyrke det gode kammeratskab- og venskab blandt brødre af Sct. Severin Logen. Dette skal fortrinligvis give sig udtryk i brødrenes indbyrdes omgang og omsorg for hinanden, samt for enker efter afdøde brødre.

Logen ønsker principielt, at fremelske et harmonisk forhold mellem brødre, uanset disses trosbekendelse eller politiske anskuelser, hvorfor emner af religiøs og politisk karakter ikke kan gøres til genstand for diskussion på vore loge møder.

Med venlig hilsen

Rådet for Sct. Severin Logen

Haderslev